Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uzgodniony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest dnia 16 listopada. Sporo osób systematycznie ma styczność z brakiem akceptacji i to właśnie ten dzień ma to dawać do zrozumienia. Prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest sygnałem do tego, żeby zajęli się rozwiązaniem tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, by zmniejszyć nietolerancję przez nauczanie, ale także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie akceptacji i nakłonienie do braku poniżania osób dyskryminowanych.

Coraz częściej tworzące się akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te grupy, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w wyszukaniu głównych przesłanek ukazania się nietolerancji, ale również mają informować o tym, jak groźne mogą być oznaki braku akceptacji dla osób prześladowanych. Tego rodzaju przedsięwzięcia być potrzebne do tego, by obeznać się w tym, czym właściwie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też przedstawić, co to jest uznanie i poszanowanie różnic indywidualnych. Ma również szkolić, uczyć doceniania różnorodności względem kultur, rozumienia innych ludzi, a także zamysłem takich działań jest umiejętności wysłuchiwania.

W jaki sposób w Polsce obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili zgodny apel, w którym wykazują niewiarygodne zrozumienie dla osób, które doznały fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod zgodnym manifestem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie manifestowana poprzez zawieszanie wielobarwnych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.